Dve percentá

Ďakujeme

Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na terapie pre Tamarku. Nižšie nájdete postup na zaslanie 2% z dane.

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Nezabudnite zaškrtnúť, že chcete darovať 2% z dane.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna  suma, ktorú môžete v prospech Tamarky poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Tento rok je taktiež nutné použiť naše NOVÉ PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní, pretože daňové úrady nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.
 5. Postup :
  1. do našeho predpísaneho Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
  2. do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  3. do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
  4. v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa. Ak dátum na Potvrdení chýba, vpíšete 31.3.2020.
  5. do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis
 6. Obe vyplnené, Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Daňový úrad do 30.4.2020.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo nemali možnosť a čas sa tomu venovať, radi to za Vás vybavíme.

 

Ďakujeme

rodina Horvátová

Leták

Tlačivo JPG

Tlačivo PDF