Kontakt

Kontakt a údaje o Tamarkinom Občianskom združení:

 

Názov: Tamka
Adresa: Jasovská 5
851 07 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50 613 871
Č.ú.: SK69 1111 0000 0014 2945 4018
SWIFT: UNCRSKBX

e – mail: eva.horvis@gmail.com
Facebook: TAMKA o.z.

Instagram: tamka_o.z

t.č. : Eva Horvátová 00421 905 839 645

ĎAKUJEME